+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Talenty od Tajovských 2024

Základnú školu J.G.Tajovského navštevuje množstvo úspešných žiakov. Svedčí o tom nielen veľký počet čistých jednotkárov, ale aj diplomov, pohárov, plakiet a ďalších ocenení. Lebo škola nie je len o známkach a vedomostiach. Je aj o talente, tvorivosti, zručnostiach, umeleckom nadaní, športovej dispozícii. Preto sa aj v školskom roku 2023/2024 mohol každý žiak zaradiť medzi úspešných vo svojej disciplíne.

viac vo fotoalbume: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/talenty-od-tajovskych-2024

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt