+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Talenty od Tajovských 2024

Základnú školu J.G.Tajovského navštevuje množstvo úspešných žiakov. Svedčí o tom nielen veľký počet čistých jednotkárov, ale aj diplomov, pohárov, plakiet a ďalších ocenení. Lebo škola nie je len o známkach a vedomostiach. Je aj o talente, tvorivosti, zručnostiach, umeleckom nadaní, športovej dispozícii. Preto sa aj v školskom roku 2023/2024 mohol každý žiak zaradiť medzi úspešných vo svojej disciplíne.

V tomto školskom roku všetkým žiakom škola vytvorila možnosť zapojiť sa do súťaží v rôznych oblastiach a kategóriách. Tešíme sa, že sme zaznamenali vysokú účasť a úspešnosť žiakov v prírodovednej a technickej oblasti, na ktoré sa zameriava náš školský vzdelávací program. Zaznamenali sme veľký záujem o súťaže iBobor, Pytagoriáda, Všedkovedko, technická, biolologická , IQ olympiáda a projekt Čo vieš o hviezdach, kde sa naši žiaci zaradili medzi úspešných riešiteľov na úrovni okresu, kraja i Slovenska.

Mimoriadne sa žiakom darilo v celoslovenskej súťaži AMAVET a Technický talent v krajskom kole.

Vysokú účasť sme zaznamenali aj v humanitne zameraných súťažiach: olympiáda SJL, Hviezdoslavov Kubín. Naše autorské medziškolské súťaže Čítanie u Tajovských a Podlavický rozprávač zaujali účastníkov z viacerých škôl v Banskej Bystrici. Úspešných reprezentantov sme mali aj v súťažiach v anglickom jazyku: olympiáda ANJ, Spelling Bee a EnglishStar.

Spevácka súťaž Slávik školy zaznamenala rekordnú účasť a skvelo obstáli aj naše dievčatá v súťažiach Vianočné aranžovanie a Veľkonočné aranžovanie v mestskom kole.

Už tradične naši športovci úspešne reprezentujú školu v plaveckej štafete, vybíjanej, Mestskej detskej futbalovej lige a Olympijskom odznaku všestrannosti.

72 úspešných riešiteľov v rámci Slovenska, 8 umiestnení v prvej trojici na krajských kolách, 24 pódiových ocenení v rámci okresu a účasť skoro dvoch stovák našich žiakov v 26 súťažiach v školskom roku 2023/24 je dôkazom aktívnej práce našich pedagógov, ktorí podporujú rozvoj „talentov od Tajovských“ v širokom spektre ich záujmov. Všetkým účastníkom ďakujeme, úspešným riešiteľom a víťazom srdečne blahoželáme!

V prílohe nájdete zoznam našich najúspešnejších TALENTOV OD TAJOVSKÝCH.

 

ToT 2023/24

Meno žiaka + trieda

Názov súťaže

Umiestnenie

 Jakub Valuška                                                          9.A

Tecnický talent 2023                   KK         

1.miesto

 Lenka Adamová                                                        8.B

Tech. olympiáda kat.A                 KK

1.miesto

 

Pytagoriáda P8 /                         OK

ÚR

 

OLOV /                                         KK

3. miesto

 

Plavecká štafeta

2. miesto

 

Čítanie u Tajovských 8.roč.

3.miesto

Michal Haviar                                                             8.B

Technická plympiáda kat.A

1.miesto

 

Pytagoriáda P8 /                          OK

2.miesto

 

Biologická olympiáda /                OK

1.miesto

 

IQ olympiáda /                             OK

ÚR

 

Scratch Cup  /                               SK

ÚR

 

Tecnická súťaž žiakov                   KK

1.      miesto

Sofia Mišendová                                                        7.B

AMAVET /                                      SK

cena odbornej poroty SAV

 

Hviezdoslavov Kubín                     ŠK

postup do obvodného kola

Juraj Bobák                                                               7.B

Tech. olympiáda kat. B                  KK

2.miesto

 

Biologická olympiáda                    KK

4.miesto

Petra Schneider                                                         6.A

Tech. olympiáda kat. B                  SK

ÚR

 

Veľkonočné aranžovanie               OK

1.miesto

 

Hviezdoslavov Kubín                      ŠK

postup do obvodného kola

 

Vybíjaná žiačok ZŠ                         OK

2.miesto

 

Zimné aranžovanie                        MŠK

špeciálna cena mesta BB

Timea Schreiberová                                                   4.A

iBobor                                             SK

ÚR

 

Pytagoriáda  P4                              SK

ÚR

 

Čo vieš o hviezdach                       OK

5.miesto

 

Podlavický rozprávač                    ŠK

1.miesto

 

Čítanie u Tajovských                     MŠK

2.miesto

Kolektívy

 

 

M.Majerová 8.B,M.Haviar 8.B, Michal Jánošík         8.A

Technická súťaž                             KK

1.miesto

R.Slovák,P.Bartovičová                                            9.A

P.Oravec,L.Adamová                                                8.B

M.Ištok, H Jánošíková                                              6.A

E.Kaplánová                                                              7.A

M.Kaštankin                                                              7.B

OLOV                                              KK

3.miesto

A.Jób,M.Bezek,A.Žilavý                                             3.B

B.Kalina,M.aM.Mozoláni                                            3.A

A.Habányi                                                                  4.B

J.Meňuš, M.Varmuzek, J.Kovács                               4.A

Mestská detská futbalová liga      OK

3.miesto

 

 

 

Vysvetlivky: ŠK= školské kolo, MŠK= medziškolské kolo v rámci mesta BB, OK= okresné kolo, KK= krajské kolo, SK= celoslovenské kolo         

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt