+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Pomôžme zachrániť planétu!

V našej škole venujeme veľkú pozornosť environmentálnej výchove žiakov. Separujeme odpad, časť z neho na hodinách pracovného vyučovania a techniky meníme na umelecké výrobky alebo praktické predmety, šetríme elektrickou energiou i vodou, vysádzame liečivé rastlinky a chránime zelené plochy....

Ekologické témy nie sú len obsahom vyučovacích hodín, ale využívame aj spoluprácu s rôznymi inštitúciami. Jednou z nich je Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá práve oslavuje tridsaťročné jubileum. Pri tejto príležitosti jej zamestnanci realizovali mnoho podujatí. Pre žiakov našej školy pripravila sekcia environmentalistiky – odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, pútavé aktivity. Žiaci 3.B triedy sa mohli nielen prezentovať svojimi vedomosťami v danej oblasti, ale na prednáške o živote vody získali nové vedomosti, vypracovali pracovné listy a zabavili sa pri ekoomaľovánkach. Všetko to zachytil kameraman RTVS na svoju kameru a čo sa mu nepodarilo, nasnímal dron, ktorý medzi deťmi narobil riadny prievan a rozruch.

Prajeme Slovenskej agentúre životného prostredia veľa úspešných podujatí nielen vo výchove mladej generácie, ale aj v projektoch pre ozdravenie našej krásnej modrej planéty.

Fotogaléria: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/pomozme-zachranit-planetu
Video: https://youtu.be/IrtmGQZaOBQ

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt