+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Spolu sa učíme a hráme

... alebo partnerstvo ZŠ J.G.Tajovského s MŠ na Lúčkach

V piatok 15.3.2024 sme privítali v našej ZŠ milú a vzácnu návštevu - predškolákov z MŠ Lúčky. Naši siedmaci a ôsmaci ich v priestoroch Centra techniky zaúčali do tajov biológie, fyziky, techniky a robotiky. S veľkou trpezlivosťou a ochotou predvádzali jednoduché fyzikálne pokusy, riešili spolu hlavolamy, zhotovovali jednoduché výrobky či učili vedenie robotov. Cieľom aktivity bolo voviesť šlôlkarov do školského prostredia, zoznámiť sa s priestormi i budúcimi staršími spolužiakmi, stratiť obavy zo školy. Dúfame, že sa predškolákom u nás páčilo a o pár rokov to budú práve oni, ktorí budú zaúčať mladfšie generácie.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt