+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

BLAHOŽELÁME SOFIA MIŠENDOVÁ a TOMÁŠ MLČAL

Blahoželáme k úspešnému riešeniu a reprezentovaniu našej školy spolu s Centrom techniky na celoslovenskom kole festivalu Vedy a techniky AMAVET 2022.

https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/blahozelame-sofia-misendova-a-tomas-mlcal

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt