+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Nadácia KIA

Dňa 7.6.2022 sa v priestoroch Centra Techniky uskutočnilo rokovanie Nadácie KIA s jasnou víziou vzájomnej spolupráce v nasledujúcom období. 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt