+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Michal Haviar ocenený druhým zástupcom primátora B. Bystrice

V máji 2024 pozval druhý zástupca primátora Martin Majling na pôdu mestského úradu žiakov so svojimi rodičmi a učiteľmi, aby vyzdvihol ich úspechy. Zároveň sa im poďakoval za to, že svoj voľný čas venujú rozvoju talentu, zdokonaľovaniu schopností v rôznych oblastiach, a tým reprezentujú nielen seba, ale i naše mesto, ba dokonca celú krajinu. Tentokrát ide o bojovníčku Alicu, hudobne nadaného Mária a mimoriadne múdreho i športovo zdatného Michala Haviara (žiaka ZŠ J.G.Tajovského) .

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt