+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Naši šiestaci úspešní v AMAVET-e

Sofia Mišendová a Tomáš Mlčal so svojím projektom „ Vplyv teploty na premenu skupenstva“ sa v krajskom kole súťaže AMAVET (FVAT) zaradili medzi päť najúspešnejších tímov, ktoré postúpili do celoslovenského kola prehliadky vedecko – technických prác. Celoslovenské kolo sa uskutoční v novembri v Bratislave počas TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU.

FVAT – Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Sofii a Tomášovi blahoželáme a držíme im palce v celoslovenskom kole.

Fotoalbum:

Naši šiestaci úspešní v AMAVET-e | ZŠ JGT Banská Bystrica (zsjgtbb.sk)

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt