+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

KRAJŠIA ŠKOLA

Krajšia škola

Prostredie ľudí vychováva. Čím je krajšie, modernejšie, farebne a dekoračne zladené, tým viac poskytuje priestor na oddych, aktívny relax, inšpiruje k tvorivosti, estetickému cíteniu a koncentrácii na výkon. Platí to aj o školskom prostredí. Preto sme vypracovali projekt na vybudovanie moderných relaxačno - oddychových zón v priestoroch našej školy, ktorý nám MŠVVaŠ SR schválilo a financovalo. Vďaka tomu naši žiaci začali naplno využívať moderné, presvetlené, farebné a motivujúce interiéry školy už po jarných prázdninách.

Viac sa dočítate po rozkliknutí...

 

Poďte s nami, pozývame vás na virtuálnu prehliadku!

Fotoalbum vestibulu: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/vestibul

Pri zmene architektúry priestorov sme zohľadňovali predovšetkým zameranie školy na rozvoj technických a digitálnych zručností žiakov. Inovovaný moderný vestibul nie je len relaxačno – oddychovým miestom. Poskytuje žiakom možnosti na štúdium, samoštúdium, učenie sa hrou, kooperatívne vyučovanie, zvyšovanie digitálnych zručností, získavanie digitálnych informácií z médií. Tieto možnosti im zabezpečujú interaktívne podlahy s množstvom vzdelávacích a zábavných programov, kvízov a hier, veľkoplošné monitory s aktuálnymi informáciami, monitory so zapojeným internetom atd. Polepy schodiska a stien interiéru školy majú nielen vzdelávací charakter, ale prezentujú hodnoty školy a všeľudské hodnoty, ku ktorým žiakov vedieme výchovou. Všetko je doplnené farebným zariadením, ktoré je možné podľa potrieb prispôsobovať a variovať.

Pevne veríme, že aj týmto krokom k modernizácii školy zabezpečíme žiakom príjemné prostredie pozitívne vplývajúce na ich psychický rozvoj, efektívnejšie učenie sa, na formovanie ich hodnôt a pripravíme ich pre zodpovedný budúci život.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt