+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Prezentácia o kybernetickej bezpečnosti

Prezentácia o kybernetickej bezpečnosti
Náš svet sa neuveriteľne rýchlo vyvíja. Ešte rýchlejšie sa vyvíjajú rôzne technológie, najmä v oblasti digitálnych médií, v online priestore, virtuálnom svete. Tento vývoj so sebou prináša nielen bonusy, ale aj riziká. Pre mladých i starších, ženy i mužov, s titulom i bez titulu, dôchodcov... Medzi najohrozenejšiu skupinu patria deti. Chýbajú im skúsenosti, sú dôverčivé, bažia za zábavou a adrenalínom, za popularitou, chcú nazrieť do zakázanej trinástej komnaty. Keďže všetko toto im online svet ponúka, bez kontroly a usmernení sa častokrát dostávajú do neriešiteľných situácií, psychických kolapsov a osobných zlyhaní. Spôsobujú problémy sebe i celej rodine. Veríme , že na deťoch záleží všetkým rodičom tak, ako pedagógom našej školy. Aj preto sme v utorok 22.09.2022 pre rodičov pripravili v spolupráci s firmou GAMO prezentáciu na tému kybernetická bezpečnosť . Odborníci na kyberbezpečnosť prítomných rodičov nielen informovali o rizikách a ich dôsledkoch, ale vysvetlili aj ako nastaviť bezpečné pravidlá v online svete. Mrzí nás len malá účasť rodičov. Preto sa v spolupráci s GAMO - m budeme snažiť uskutočniť ďalšie osvetové aktivity, ktoré venujeme nielen rodičom, ale aj žiakom a pedagógom.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt