+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI - Zlepšujeme podmienky vzdelávania v ZŠ

V septembri 2022 podpísala naša škola MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI s firmou GAMO v Banskej Bystrici. Cieľom spolupráce je skvalitnenie vzdelávania žiakov a pedagógov v oblasti techniky, robotiky a digitalizácie prostredia. Zmluvné strany sa dohodli na vytváraní podmienok a spoločnej participácii pri rozvíjaní žiackych kompetencií potrebných pre ich ďalšie štúdium  a následné pracovné zaradenie v regióne.

 

Spolupráca, vyplývajúca z Memoranda, sa týka oblastí:

a/ Kybernetická bezpečnosť školy – prevencia žiakov.

b/ Licenčné programy a technická podpora školy.

c/ Vzdelávacie aktivity pre učiteľov ZŠ JGT.

d/ Osvetové aktivity pre rodičov v oblasti kyberbezpečnosti.

e/ Materiálna pomoc a zabezpečenie. 

Základná škola a GAMO plánujú spoločne participovať na tvorbe a realizácii takých aktivít a iniciatív, ktoré budú žiakov motivovať k štúdiu technického a informačného zamerania, resp. posilnia digitálne kompetencie všetkých žiakov potrebných pre život a prácu v akomkoľvek odbore.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt