+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Workshop MyMachine robot

V priestoroch Centra techniky sa v stredu 20.10.2021 uskutočnil workshop MyMachine Slovakia, ktorého cieľom bol návrh vlastného robota žiakov 3. ročníka. Za účasti študentov 5. ročníka Katedry dizajnu TU Zvolen a fakulty Techniky TU Zvolen žiaci vytvorili zaujímavé návrhy z ktorých tri najlepšie spracujú študenti dizajnu TU Zvolen a následne pošlú na zhotovenie prototypu v mierke 1:1 strednej priemyselnej škole J. Murgaša v Banskej Bystrici

 

Gratulujeme trojici najúspešnejších: Lea Longauerová, Martin Pápay a Max Budovec

 

viac v priloženej fotogalérii: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/workshop-mymachine-robot

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt