+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

NameExoWorlds 2022

V rámci projektu ESF “Od písmenka k funkčnej gramotnosti“ sa žiaci z krúžku Objavujeme vesmír zapojili do niekoľkých kampaní a súťaží. Jednou z najzaujímavejších bola výzva Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) NameExoworlds ´22. Pod metodickým vedením vedúceho Hvezdárne na Vartovke v Banskej Bystrici RNDr. Stanislava Kanianskeho sme vytvorili pracovnú skupinu. 

Našou úlohou bolo zrealizovať nasledovné  teoretické i praktické aktivity: 

  • absolvovať interaktívnu populárno-náučnú prednášku o exoplanétach,ich objavoch i možnostiach života na nich, 
  • štúdium pojmov súvisiacich s témou v odbornej literatúre,na internetových portáloch, 
  • priame denné i večerné pozorovanie vesmírnych objektov profesionálnym ďalekohľadom s odborným výkladom p. Kanianskeho a amatérskeho astronóma p. Schneidera, 
  • vytvárať hrané modelové situácie pohybu vesmírnych telies, 
  • graficky navrhnúť vzhľad a pomenovanie konkrétnej exoplanéty a jej hviezdy, 
  • vytvoriť populárno-náučné video so zvukovým komentárom jednotlivých aktivít. 

Nadšenie našich vesmírnych bádateľov bolo zaradené odbornou porotou medzi 3 najlepšie spracované výzvy v rámci Slovenska a odmenené  postupom do celosvetového finále, kde sme sa medzi 91 krajinami  a 603 pracovnými skupinami určite nestratili, čoho dôkazom je aj  doručený “Ďakovný list”: https://mailchi.mp/iau/darkandquietskies2023-seminar-1196958?e=029e97305c 

Výborné výsledky sme dosiahli aj v okresnom kole súťaže „Čo vieš o hviezdach“,kde sa podarilo Sofii Mišendovej zo 6.B  a Nikole Lunterovej  z 5.A postúpiť do prestížneho krajského kola. 

Všetkým objavovateľom vesmíru srdečne blahoželáme! 

Video: NameExoWorlds 2022 (YouTube)

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt