+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Oznamy, informácie o platbách

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie....čitaj ďalej po rozkliknutí na prílohu: VÚDPaP 

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt