+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

konferencia Catching Up regions

Konferencia Catching Up regions s BBSK a členmi Svetovej banky

panelová diskusia so zamestnávateľmi , školami, BBSK a predstaviteľmi Svetovej banky pri riešení problematiky uplatnenia absolventov SOŠ na vybraných pozíciách regionálnych zamestnávateľov

zúčastnili sme sa ako prizvaní prednášajúci hostia

https://cetech.sk/fotogaleria/konferencia-catching-up-regions-/

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt