+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Olympijský odznak všestrannosti

Dňa 11.4.2024 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti v ŠH na Štiavničkách. V rámci banskobystrického krajského kola sa predstavilo celkovo 248 žiakov z 30 škôl. Naši žiaci skončili na výbornom 3. mieste. Družstvo tvorili: R. Slovák, P. Bartovičová, P. Oravec, L. Adamová, M. Kaštankin, E. Kaplánová, M. Ištok, H. Jánošíková

Za reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne gratulujeme!

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt