+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Prezentácia ZŠ na SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT 2023

Prezentácia našej školy na podujatí

SLOVAK DIGITAL COALITION SUMMIT

Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila výročná konferencia Digitálnej koalície (DK) s názvom Slovak Digital Coalition Summit. Zástupcovia slovenského IKT sektora za účasti vládnych predstaviteľov a zástupcov odborných inštitúcií spoločne diskutovali o aktuálnej situácii v oblasti digitalizácie, efektívnej spolupráci a vedení našej krajiny k úspešnej digitálnej transformácii a udržateľnosti. Stakeholderi zároveň vláde predstavili svoje kľúčové strategické priority pre aktuálne volebné obdobie obsiahnuté v odbornom materiáli Cesta k úspešnému Slovensku.

Viac vo fotogalérii: https://www.zsjgtbb.sk/sk/fotoalbum/prezentacia-zs-na-slovak-digital-coalition-summit-2023

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt