+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

DÔLEŽITÝ OZNAM

Dôrazne žiadame rodičov/ zákonných zástupcov detí o dôslednú kontrolu dodržiavania epidemiologickýchopatrení:

Do školy žiak nosí 2 rúška, dbá na dezinfekciu a hygienické návyky, dodržiava odstup.

Nezanedbávajte oznamovaciu povinnosť

v prípade podozrenia na COVID 19.

Neposielajte do školy choré deti (s teplotou, kašľom, nádchou, kýchaním,...). V prípade alergií sa vyžaduje potvrdenie lekára.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt