+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Harmonogram - Testovanie 9 2023

Streda 22.3.2023 - z dôvodu testovania T9 udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno žiakom 5. - 8. ročníka.

Harmonogram

Testovanie 9 2023

22. marec 2023 (streda)

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 9:50 h (90 min)

administrácia testu z matematiky

9:50 – 9:55 h (5 min)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

9:55 – 10:20 h (25 min)

prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

10:20 – 10:25 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 (70 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:45 – 11:50 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

 

 

Harmonogram

Testovanie 9 2023

22. marec 2023 (streda)

Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 10:05 h (105 min)

administrácia testu z matematiky

10:05 – 10:10 h (5 min)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

10:10 – 10:35 h (25 min)

prestávka v závislosti od ukončenia administrácie v skupine (minimálne 25 minút)

Slovenský jazyk a literatúra

10:35 – 10:40 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:40 – 10:50 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:50 – 12:15 (85 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

12:15 – 12:20 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

 

 

 

Harmonogram

Testovanie 9 2023

22. marec 2023 (streda)

Žiaci so ZZ zaradení do 2. skupiny obmedzenia

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 min)

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

8:10 – 8:20 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 – 10:20 h (120 min)

administrácia testu z matematiky

10:20 – 10:25 h (5 min)

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

10:25 – 10:50 h (25 min)

prestávka v závislosti od ukončenia administrácie v skupine (minimálne 25 minút)

Slovenský jazyk a literatúra

10:50 – 10:55 h (5 min)

úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

10:55 – 11:05 h (10 min)

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

11:05 – 12:45 (100 min)

administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

12:45 – 12:50 h (5 min)

zozbieranie testov a OH

 

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt