+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Informácie o prijímacích skúškach na stredné školy

27.1.2021 - POZOR ZMENA

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy a podávanie prihlášok zákonných zástupcov žiaka riaditeľovi ZŠ - informácie sú k dispozícii na stránke výchovného poradenstva.

Bližšie informácie Vám poskytne výchovný poradca: cukova@gmail.com.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt