+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

OZNAM školskej jedálne

  • Vážení rodičia, žiaci, stravníci

Platba za stravu na mesiac september:

  • pre žiakov 1.stupňa bude vo výške 29,78€                                                18 x 1,21  =  21,78 € + 8,00 réžia
  • pre žiakov 2.stupňa bude vo výške 31,40€                                                18 x 1,30  =   23,40 € + 8,00 réžia

Rodičia žiakov prvého ročníka a noví stravníci  môžu prísť k vedúcej školskej jedálne s vypísanou prihláškou na stravovanie (vchod od boku školy) v dňoch

25.8.  až  02.09.2022  v čase    od 800 do 1300 hod.

U vedúcej školskej jedálne bude možné platiť  v hotovosti (prosím o presnú platbu) za obedy a  zakúpenie  čipu pre nových stravníkov  v hodnote   2,00 €.  

Číslo účtu školskej jedálne: SK 7575000000004017185214

Pri  platbe je potrebné uviesť meno žiaka a triedu.

V školskej jedálni pripravujeme v školskom roku 2022/2023 obedy od 6. septembra 2022 pre žiakov a ostatných stravníkov,  ktorí majú včas zaplatenú sumu na stravné a réžiu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt