+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Pomoc školského psychológa počas dištančného vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

ponúkame Vám možnosť využiť pomoc školského psychológa počas obdobia dištančného vzdelávania. Môžete ho kontaktovať e-mailom : jarmilabindova@zsjgtbb.sk ,

v prípade potreby poskytne  konzultácie online (Skype, Microsoft Teams, Zoom).

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt