+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Milí žiaci, po prázdninových dňoch plných zážitkov, radosti a zaslúženého relaxu sa na vás všetkých opäť tešíme v škole. Čo nás čaká prvý deň?

8:00 – 8:30 Slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy.

8:30 – 9:30 Slávnostné uvítanie žiakov 1. ročníka v školskej jedálni.

Úvodná inštruktáž v triedach pre žiakov 2.-9. ročníka.

 

Rodičov žiakov 1. ročníka čaká:

- rodičovské združenie s triednymi učiteľkami,

- prihlasovanie detí do ŠKD,

- prihlasovanie detí na školské stravovanie u vedúcej ŠJ.

 

Obedy v školskej jedálni sa vydávajú od utorka 5.9.2023.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt