+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Záujem o domáce samotesty

Vážení rodičia, prostredníctvom dotazníka v edupage môžete požiadať o samotesty pre žiakov v počte 5 kusov. Túto možnosť môžu využiť len tí rodičia, ktorým ešte nebol distribuovaný balíček s 25 kusmi testov. Návod na použitie testov nájdete v prílohe oznamu.

Je povinnosťou rodičov, ktorí obdržia alebo už obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby informovali školu o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Ďalšia distribúcia samotestov totiž závisí od toho, ako bude vykazovaná frekvencia ich použitia.

Navod_na_pouzitie_samotestov_v_slovenskom_jazyku-1

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt