+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

BALONBAL

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil 22.11.2019 ďalší ročník balonbalu. Zúčastnili sa ho žiaci od 4. po 9. ročník a taktiež prišli aj Svetluškári. Rozhodkyne p. uč. Filčíková a p. uč. Antalecová boli férové a spravodlivé. O super atmosféru sa postarala naša super moderátorka p. uč. Pitschmannová. Súboje boli veľmi tesné a prekvapivo sa na treťom mieste umiestnila 5.B. Na druhom mieste 7. A a na prvom mieste sa umiestnila 9.B.

Ďakujeme všetkým hráčom a tešíme sa na vás na budúci rok.

Vaša milovaná 9.B

Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil 22.11.2019 ďalší ročník balonbalu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt