+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov

Dňa 24.10.2019 v Banskej Bystrici, ZŠ J.G. Tajovského sa uskutočnilo testovanie žiakov 1.ročníka k identifikácii ich športového talentu. Do projektu zameraného na testovanie pohybových predpokladov sa zapojilo 34 prvákov.

Cieľom celoplošnej akcie určenej žiakom 1. ročníkov je odporučiť deťom a ich rodičom druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady, môžu v nich byť úspešné, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti.

Testovanie prebiehalo v telocvični celé dopoludnie. Prebiehalo v 5 -tich cykloch, kde absolvovali disciplíny ako sed – ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh 4x10 m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, vlajková naháňačka,  predklon v sede dosahovaním a váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky.

Koordinátorom pre realizáciu testovania na škole bola učiteľka 1. stupňa Mgr. Marianna Dučová.

Testovanie sa realizovalo za asistencie učiteliek Mgr. Dlhošová J., Mgr. Antalecová a Mgr.Filčíková, v neposlednom rade študenti UMB a 4 žiačky 8.ročníka a 9.ročníka, ktorým ďakujeme za pomoc.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt