+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Deň Európy

Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB

Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v spolupráci s informačným centrom Europe Direct UMB v Banskej Bystrici pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl vzdelávacie aktivity v slovenskom aj anglickom jazyku s názvom EURÓPA V KOCKE, ktoré sa konalo 9. mája 2022 pri príležitosti Dňa Európy. Žiaci si formou rôzne zameraných interaktívnych činností osvojili vedomosti o Európskej únii, ako aj svetadiele Európa. Každý žiak získal na záver podujatia „balík“ s propagačnými materiálmi a hodnotnými publikáciami (mapy a brožúry), ktoré im poskytnú základné informácie o Európskej únii.

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt