+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Exkurzia v Košiciach

Dňa 28.3.2019 sa žiaci 6. - 8. ročníka zúčstnili exkurzie do Steelparku Košice, interaktívnej výstavy Klamárium a planetária. Pri aktívnom hraní spoznávali prírodné a technické zákonitosti, princípy zrakového vnímania a spoznávali našu slnečú sústavu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt