+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

OCENENÍ ŽIACI

Ocenení žiaci

Mesto Banská Bystrica aj v tomto roku zorganizovala slávnostné oceňovanie najlepších žiakov v školskom roku 2021/2022 za úspešné reprezentovanie školy. Žiaci získali ocenenia za úspechy vo vedomostných, umeleckých a technických súťažiach. Medzi 35 žiakmi z ôsmich banskobystrických škôl boli aj traja žiaci našej školy, na ktorých sme veľmi hrdí.

Oliver Víglaský získal 2. miesto v krajskom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach a postúpil do celoslovenského finále.

Christián Dobrota a Matúš Šubert boli najúspešnejší v okresnom kole technickej olympiády a v krajskom kole sa umiestnili na 2. mieste.

Všetci traja chlapci sú žiakmi deviateho ročníka. Gratulujeme im a želáme ešte veľa ďalších úspechov na ich životnej ceste. Stali sa vzorom pre mladších spolužiakov.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt