+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plavecký kurz

V termíne od 24.9. - 2.10.2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni na Štiavničkách. Spolu sa ho zúčastnili 65 žiakov. Cieľom plaveckého výcviku bolo zvládnuť základné plavecké zručnosti. S prihliadnutím na individuálne plavecké zručnosti žiakov sme základný cieľ splnili. Žiaci si vytvorili kladný vzťah k plávaniu, a tak prispeli k svojmu zdravému životnému štýlu.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt