+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Plavecký výcvik 5. ročník

V dňoch 30.9. - 4.10. 2019 sa uskutočnil v mestskej krytej plavárni -Štiavničky zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 5.A a 5.B triedy. Výcviku sa zúčastnilo spolu 25 žiakov. Plavecký výcvik bol zameraný predovšetkým na zlepšenie a skvalitnenie jednotlivých plaveckých spôsobov – prsia, kraul a znak. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev. Počas výcviku sa zdokonaľovali nielen v jednotlivých plaveckých spôsoboch, ale aj v plávaní pod vodou, skokoch do vody a potápaní.

Plávanie patrí k základným prostriedkom všestranného rozvoja človeka. Prostredníctvom pohybu vo vodnom prostredí si takto žiaci pestovali aj svoju húževnatosť, vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, odvahu, otužilosť, ako aj pevnú vôľu, duchaprítomnosť a pohotovosť.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt