+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Oznamy, informácie o platbách

Oznam školskej jedálne, platby v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa v mesiaci.

číslo účtu: SK7575000000004017185214

*trvalý príkaz  *internet banking  *hotovosť  *vklad na účet

 

V zmysle všeobecného záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č.15/2022 o určení výšky príspevku pre školy Vám dávame informáciu k výške stravného a rozpisu platieb do 30. 6. 2023.

Prihl. na strav.

1. - 4. ročník: 1,70 €

5. - 9. ročník: 1,90 €

    0,80 € k obedu

------------------------------------------------------------------------------

Zamestnanci ZŠ: 1,90 €

Cudzí stravník:    2,40 €

Výška popl:         2,70 € 

Cena st. líst. 5,10 €

 

Rozpis platieb

 

Január

1. stupeň

stravné:  17 x 1,70 € = 28,90 €

réžia:      17 x 0,80 € = 13,60 €

spolu:     42,50 €

2. stupeň

stravné:  17 x 1,90 € = 32,30 €

réžia:      17 x 0,80 € = 13,60 €

spolu:     45,90 €

---------------------------------------------------------------

Február

1. stupeň

stravné:  18 x 1,70 € = 30,60 €

réžia:      18 x 0,80 € = 14,40 €

spolu:     45 €

2. stupeň

stravné:  18 x 1,90 € = 34,20 €

réžia:      18 x 0,80 € = 14,40 €

spolu:     48,60 €

---------------------------------------------------------------

Marec

1. stupeň

stravné:  20 x 1,70 € = 34 €

réžia:      20 x 0,80 € = 16 €

spolu:     50 €

2. stupeň

stravné:  20 x 1,90 € = 38 €

réžia:      20 x 0,80 € = 16 €

spolu:     54 €

---------------------------------------------------------------

Apríl

1. stupeň

stravné:  16 x 1,70 € = 27,20 €

réžia:      16 x 0,80 € = 12,80 €

spolu:     40 €

2. stupeň

stravné:  16 x 1,90 € = 30,40 €

réžia:      16 x 0,80 € = 12,80 €

spolu:     43,20 €

---------------------------------------------------------------

Máj

1. stupeň

stravné:  21 x 1,70 € = 35,70 €

réžia:      21 x 0,80 € = 16,80 €

spolu:     52,50 €

2. stupeň

stravné:  21 x 1,90 € = 39,90 €

réžia:      21 x 0,80 € = 16,80 €

spolu:     56,70 €

---------------------------------------------------------------

Jún

1. stupeň

stravné:  22 x 1,70 € = 37,40 €

réžia:      22 x 0,80 € = 17,60 €

spolu:     55 €

2. stupeň

stravné:  22 x 1,90 € = 41,80 €

réžia:      22 x 0,80 € = 17,60 €

spolu:     59,40 €

 

VZN: č. 15/2022

Účinnosť: od 1. 1. 2023

Režijné poplatky 0,80 € za každý odobratý obed.

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt