+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Oznamy, informácie o platbách

Oznam školskej jedálne, platby v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

Príspevok na stravovanie uhradí zákonný zástupca mesačne vopred, najneskôr však do 25. dňa v mesiaci.

číslo účtu: SK7575000000004017185214

*trvalý príkaz  *internet banking  *hotovosť  *vklad na účet

 Odporúčame Vám okrem poplatku na réžiu, vložiť si min. 20€ na stravné v prípade neodháseného a neodobraného obedu.

 

OZNAM

 

Žiakom, ktorí budú mať včas uhradený režijný poplatok za mesiac september a nedoplatky na strave z minulého školského roka, budú obedy poskytnuté od 5.9.2023.

 

Číslo účtu: SK75 7500 0000 0040 1718 5214

 

Rozpis platieb na druhý polrok školského roku 2023/2024

Mesiac :

Január  18 dní x 0,80 € réžia = 14,40 €     VS: 1/2024

Február 16 dní x 0,80 € réžia = 12,80 €           VS: 2/2024

Marec   19 dní x 0,80 € réžia = 15,20 €            VS: 3/2024

Apríl     20 dní x 0,80 € réžia = 16,00 €            VS: 4/2024

Máj      21 dní x 0,80 € réžia = 16,80 €             VS: 5/2024

Jún      20 dní x 0,80 € réžia = 16,00 €             VS: 6/2024

Spolu : 91,20 €

( do poznámky: meno dieťaťa a triedu, za ktoré rodič uhrádza platbu )

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt