+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Kontakt na šk. psychológa

Ako sa obrátiť na školského psychológa?

Žiaci: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas pracovnej doby prihlásením sa u nej v kancelárii. Ak by žiaci potrebovali kontaktovať školskú psychologičku iným spôsobom, môžu tak urobiť prostredníctvom e-mailu: jarmilabindova@zsjgtbb.sk

Učitelia: Môžu školskú psychologičku kontaktovať kedykoľvek počas pracovnej doby, prípadne prostredníctvom e-mailu: jarmilabindova@zsjgtbb.sk

Rodičia: Kontakt uskutočnia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo prostredníctvom e-mailu:  jarmilabindova@zsjgtbb.sk . Nasledujúca spolupráca bude prebiehať podľa dohody.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt