+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Prijímacie skúšky na SŠ v šk. roku 2019/2020

Vážení rodičia ,

v týchto dňoch ste obdržali výsledky z prijímacieho konania na SŠ. Rodičia prijatých žiakov postupujú podľa pokynov SŠ.

Ostatní žiaci, ktorí boli neprijatí z dôvodu naplnenia počtu miest počkajte do 4. júna na posuny v poradí prijatých žiakov, ktoré vždy bývajú dosť značné. Odporúčame napísať odvolanie k rozhodnutiu o neprijatí na SŠ.

Bližšie informácie nájdete na stránke: https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss

Po 4. júni ma môžete  kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Výchovná poradkyňa školy

 

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt