+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Začiatok školského roka 2022/2023

Milí žiaci,

nový školský rok sa začína v pondelok 5.septembra 2022. Stretneme sa v átriu školy o 8:00 hod.

Program:

1.Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23.

2.Prijímanie prvákov medzi Tajovčatá.

3.Organizačné pokyny od triednych učiteľov v triedach.

4. Prihlasovanie žiakov do ŠKD.

Inštrukcie pre rodičov:

1. Žiak je povinný pri nástupe do školy preukázať sa vyhlásením o bezpríznakovosti papierovou alebo elektronickou formou.

2. Potvrdenie o hmotnej núdzi predložiť škole do 6.9.2022 (viď oznam na webe školy).

3. Rodičia žiakov prvého ročníka a noví stravníci môžu prísť k vedúcej školskej jedálne s vypísanou prihláškou na stravovanie (vchod od boku školy) v dňoch 25.8. až 02.09.2022 v čase od 800 do 1300 hod.

Ostatní stravníci sú povinní uhradiť poplatok za stravu do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. V prípade neuhradenia poplatku v požadovanom termíne nebude žiakovi poskytnutá strava.

Želáme všetkým, žiakom, rodičom i zamestnancom školy úspešné zvládnutie školského roka vo vzájomnej kooperácii a porozumení!

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt