+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Európsky deň jazykov 2019

Dňa 26.9.2019 sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili podujatia EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, ktorý organizovalo Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice UMB. Pre žiakov boli pripravené zábavné a zaujímavé aktivity v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku. Cieľom podujatia bolo osláviť jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy, a zároveň dať do povedomia dôležitosť učenia sa cudzích jazykov v súčasnej dobe, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej, kultúrnej rozmanitosti a interkultúrneho porozumenia.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt