+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

Naši žiaci sa 29. mája 2019 zúčastnili OFDM. Zmerali si sily s rovesníkmi z iných škôl, kde dosiahli vynikajúce výsledky. Chlapci vo florbale skončili na 3. miest a dievčatá vo vybíjanej na 2. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt