+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Ciele školy

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Vízia: Chcem sa učiť, lebo viem prečo a ako

Ciele školy sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, aby boli pripravení na celoživotné vzdelávanie sa a život v spoločnosti.

Strategické ciele školy

  • do roku 2020 prebudovať tradičnú školu na modernú
  • do roku 2015 vytvoriť personálne a materiálno-technické podmienky pre zvýšenie kvality vzdelávania a poskytovania služieb
  • škola sa stane funkčným centrom pre celoživotné vzdelávanie, kultúru, šport a spoločenské aktivity miestnej komunity Podlavíc a Skubína

Princípy školského vzdelávacieho programu

  • princíp kvality
  • princíp riadenia ľudských zdrojov
  • princíp demokratizácie a decentralizácie
  • princíp podpory a pomoci
  • princíp orientácie na procesy
  • princíp tímovej práce
  • princíp slobody a zodpovednosti

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt