+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Rodičovské združenia o SŠ

 V školskom roku 2022/2023 budú poskytnuté aktuálne informácie o rodičovskom združení s výchovným a kariérnym poradcom.

Pre deviatakov a žiakov končiacich školskú dochádzku na ZŠ (záujem o SŠ, SOŠ, Gymnázium) sa uskutoční 15. 2. 2023 o 16:00 v 6.B triede.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt