+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Termíny prijímacích skúšok

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024:

  • riaditelia SŠ zverejnia podmienky prijatia a kritériá na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania SŠ do 30. novembra 2023
  • termín na podanie vyplnenej prihlášky na každú SŠ je do 20. marca 2024 pre všetky odbory vzdelávania (talentové aj netalentové odbory)
  • zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu: najviac 2 netalentové odbory, najviac  2 talentové odbory

Termíny konania prijímacích skúšok:

  1. termín:
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 2.5. -  3.5. 2024
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 26.4. - 30.4. 2024

   2. termín:

  • odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 6.5. - 7.5. 2024
  • odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania: 9.5. - 13.5. 2024

                                     

  • Testovanie 9:   20. 3. 2024

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt