+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Termíny prijímacích skúšok

 

 • Školy s talentovou skúškou:  - kritéria na prijatie zverejní riaditeľ SŠ do  1. 2. 2022

  •   zák. zástupca  žiaka podáva prihlášku vých. poradcovi  do  20. 2. 2022
  •   riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ - odbory s tal. skúškou do 28. 2. 2022


   Talentové skúšky:   1. termín - 15.3. - 30.4.2022

                                                      

   Testovanie 9 :      6. 4. 2022       Testovanie 5 :   18. 5. 2022

  Školy bez talentovej skúšky
  :  - kritéria na prijatia zverejní riaditeľ SŠ do 31. 3. .202
  2

  •  zák. zástupca žiaka podáva prihlášku vých. poradcovi  do 10. 4. 2022
  •  riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ do 20. 4. 2022

  Tieto pokyny odovzdávania prihlášok platia aj pre žiakov piateho ročníka, ktorí majú záujem pokračovať na osemročných gymnáziach.
  1. kolo prijímacích skúšok:          -  1. termín  9. 5.  2022     

                                                      -  2. termín    12. 5. 2022

  2. kolo prijímacích skúšok:       21. 6. 2022          

 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt