+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Kariérny poradca

 Kariérny poradca: Ing. Martin Pápay /pre SOŠ/

Konzultačné hodiny:   PO 8.00 - 10.00 hod

                                   PI 13.00 - 14.00 hod 

tel. kontakt: 048/4131573 , cetech@cetech.sk

 

Myšlienkou aktívne podporovať smerovanie žiakov pre vhodný výber strednej odbornej školy sme sa začali zaujímať v školskom roku 2016/2017 tým, že sme vytvorili priestor pre kariérne poradenstvo  žiakov a rodičov z Banskej Bystrice. Centrum Techniky sa stalo centrom orientácie pre budúce povolanie žiakov. Záujem žiakov o štúdium na stredných školách  kariérny poradca zisťuje viacerými metódami. Jednou z nich je aj pozorovanie, kde kariérny poradca na hodine techniky dokáže už v 7. ročníku sledovať zručnosti žiakov v jednotlivých oblastiach ako IKT, manuálne zručnosti, logické myslenie a iné.

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt