+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň
+421 484 133 571 personalista

Termíny dní otvorených dverí na SŠ

Stredná zdravotnícka škola, BB

Informácie  spojené s on-line videokonferencie:

 Termín: 04.12.2020

Čas pripojenia pre verejnosť:

                     od 09.00 hod. do 12.00 hod.

                     od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Kontakt na on-line pripojenie: jitsi.szsbb.eu/DOD2020

  Ak sa videokonferencie nemôžete zúčastniť, navštívte webovú stránku našej školy (https://szsbb.eu/), kde si môžete prečítať aktuálne informácie o prijímacom konaní a kritériách, ktoré by ste mali splniť, aby ste sa mohli stať žiakmi našej školy. Okrem iného tu nájdete aj prezentačné video o škole.


SPŠ  J. Murgaša, Banská  Bystrica

  1. 12. 2020 - online, odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, multimédia, inteligentné technológie.

Bližšie informácie budú postupne zverejnené na stránke www.spsjm.sk


 

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt