+421 484 131 573 sekretariát školy
+421 484 133 502 školská jedáleň

Termíny dní otvorených dverí na SŠ

Burza stredných škôl

 • Prezenčná burza škôl: 24. 10. 2023 o 12:00 v športovej hale na Štiavničkách

Banská Bystrica

 • 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, BB: 15. 12. 2023 od 8:00 - 17:00
 • Evanjelické gymnázium, BB: 13. 12. 2023
 • Gymnázium A. Sládkoviča, BB: 
 • Gymnázium J. G. Tajovského, BB: 10. 10. 2023 od 9:00 pre bilingválnu slovensko-francúzsku sekciu a pre triedy s profiláciou na matematiku
 • Gymnázium M. Kováča, BB: 
 • Katolícke gymnázium Š. Moysesa, BB: 28. 11. 2023 od 8:30 - 12:30
 • Obchodná akadémia M. Frauwirtha, BB: 
 • SOŠ informačných technológií, BB: 6. 12. 2023 od 8:00 - 14:00
 • SOŠ hotelových služieb a obchodu, BB: 8. 12. - 9. 12. 2023 
 • SOŠ Pod Bánošom, BB: 8. 12. 2023 (13:00 - 18:00), 9. 12. 2023 (9:00 - 15:00), 11. 12. 2023 (9:00 - 14:00)
 • Spojená škola (SOŠ automobilová, SOŠ podnikania, SOŠ elektrotechnická), BB: 23. 11. 2023 od 9:00 - 14:00
 • Spojená škola stavebná, BB: 21. 11. 2023 od 9:30
 • SPŠ J. Murgaša, BB: 5. 12. - 6. 12. 2023 od 8:30 -14:00
 • Stredná športová škola, BB: 17. 1. 2023, 24. 1. 2023, 31. 1. 2023
 • Stredná zdravotnícka škola, BB: 6. 12. 2023

Brezno

 • Hotelová akadémia, Brezno: 14. 11. - 15. 11. 2023 od 8:30 - 16:30 (v priestoroch HA, Malinovského1, Brezno a v Hoteli Ďumbier)
 • SSOŠ pedagogická EBG, Brezno: 26.10.2023 od 9:00

Zvolen

 • SOŠ drevárska, Zvolen: 8. 12. 2023 od 8:00 - 12:00
 • SOŠ technická, Zvolen: 3. 11. 2023 
 • SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zvolen: 18. 12. 2023 od 9:00 - 12:00

 

Informácie o stredných školách nájdete aj na portáloch www.kamnastrednu.sk, idemnastrednu.sk

Partneri

ZAP   KIA   Stefe  TWD

 

Podporovatelia

partner partner partner partner partner partner partner partner

 

Inštitúcie

Rodičia a priatelia Mandyska Minedu Nucem SPU OR
partneri_aktualny_projekt